Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2006. BR:1

Izvorni znanstveni radovi
C.R. Loper, jr.:
Usporedba mehaničkih svojstava pri odlučivanju o zamjeni odljevaka na osnovi željeza odljevcima na osnovi aluminija

I. Vitez i D. Novoselović:
prilog kontroli kvalitete nodularnog lijeva

P. Mrvar i J. Medved:
Modifikacija slitine AlSi10Mg s Ti, B i Sr i kontrola nukleacijskog potencijala

Povratak na kategoriju Ljevarstvo