Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Pristupnica / obrazac za ažuriranje podataka

Pravne osobe

*Potpisom na ovoj pristupnici izjavljujete suglasnost za pružanje i obradu osobnih podataka HULJ, koje je obvezno prikupljati vaše osobne podatke (NN 74/14.), ali se i obvezuje da će s vašim podacima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03) i Općom uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća (GDPR), odnosno da ih neće distribuirati u komercijalne svrhe, dijeliti ih i ustupati trećim osobama, kako je navedeno na poleđini ovog obrasca.

**dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama HULJ i njegovih partnera


Izjava o davanju suglasnosti za pružanje i obradu osobnih podataka

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo (HULJ) kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da se Vaši osobni podatci dostavljeni ispunjavanjem ove pristupnice prikupljaju i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Hrvatskom udruženje za ljevarstvo kao korisniku putem mrežne stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene.

Članstvo u HULJ-u je dragovoljno. Kako bi se ostvario status člana, ispitanik je obvezan pružiti određene osobne podatke koje Društvo prikuplja o svojim članovima, sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, br. 74/14.). Neprihvaćanje Izjave i/ili nepružanje traženih podataka za posljedicu ima odbijanje pristupnice. Pružanje ostalih podataka označenih kao neobveznih je dragovoljno i njihovo nepružanje nema posljedica niti o njima ovisi prihvaćanje u članstvo.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u Pristupnicu smatra se da ste suglasni s njihovom obradom. Ustupljeni osobni podatci bit će obrađeni u svrhu vođenja evidencije članstva u skladu sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14), administracije i upravljanje uslugama, marketinške svrhe (dostavljanje informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama Udruženja i njegovih partnera).

Vaše obrađene podatke čuvat ćemo dok traje vaš status člana, nakon čega će se oni automatski brisati prema propisanim procedurama Općom uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Određeni podatci ostat će sačuvani trajno, kao arhivska građa HULJ-a, no neće biti obrađivani niti korišteni u bilo koje druge svrhe.

Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

HULJ će s Vašim osobnim podatcima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj uredbi (EU) o zaštiti osobnih podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

HULJ poštuje i štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja mrežnih stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim svojim zaposlenicima i Izvršiteljima obrade radi provedbe osnovnih aktivnosti vezanih uz djelatnosti Društva. Vaši osobni podatci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim:

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka je HULJ.

U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka obraćanjem tajništvu HULJ-a.

U svakom trenutku imate pravo na podnošenje prigovora nadzornom i/ili upravnom odboru HULJ-a na adresu: Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak ili e-poštom.

Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno od nje odustati i zatražiti prestanak aktivnosti obrade vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti poštom na poštansku adresu HULJ-a ili e-poštom.