Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Ljevarstvo br. 3/2008

Izvorni znanstveni rad

I. Budić i D. Novoselović

Utjecaj vlažnosti kalupne mješavine i kemijskog sastava (CE) sivog lijeva na pojavu zaostalih naprezanja u odljevcima

The Influence of Mold Humidity and Carbon Equivalent (CE) of Grey Iron on Occurrence of Residual Stresses in Iron Castings

Izvorni znanstveni rad

Z. Zovko Brodarac, B. Dekanić, K. Terzić, V. Kalauz i F. Unkić

Skrućivanje i mikrostrukturne značajke slitine AlSi10Mg

Solidification and Microstructural Characteristics of the AlSi10Mg alloy

S. Babić, F. Unkić

Ispitivanje utjecaja brzine druge faze na čvrstoću visokotlačnih odljevka

Povratak na kategoriju Ljevarstvo