Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2007. BR:3

Prethodno priopćenje
D. Stanić i E. Malinarić
Lijevanje aluminijske slitine «Silafont 36» u CIMOS-u u Roču /275)

Stručni rad
T. Šabić i N. Šimac
Posebnost upravljanja kvalitetom u ljevaonici (276)

Pregledni rad
A. Rimmer
CADI – novi materijali

Povratak na kategoriju Ljevarstvo