Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Razvoj metalurgije i proizvodnje čelika u Republici Hrvatskoj

Mirko Gojić

U izdanju Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Sjever u ožujku 2024. godine tiskan je sveučilišni udžbenik autora prof. dr. sc. Mirka Gojića, redovitog profesora u trajnom zvanju s Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Sjever iz Koprivnice, pod naslovom: Razvoj metalurgije i proizvodnje čelika u Republici Hrvatskoj. Udžbenik (tvrdi uvez B5 formata u boji u 800 primjeraka) na 280 stranica ima četiri poglavlja s ukupno 144 slike i dijagramska prikaza, 53 tablice i 246 referenci.

Prvo poglavlje se odnosi na crnu i obojenu metalurgiju te na ljevarstvo, kao poseban segment. Opisan je početak izgradnje, razvoj i modernizacija proizvodnje nekadašnjih respektabilnih metalurških gospodarskih subjekata: TEF Šibenik, Tvornica karbida i ferolegura – Dalmacija Dugi Rat, Željezara Sisak, Željezara Split, Tvornica aluminija Lozovac (TAL) itd. Također je u udžbeniku obrađen razvoj i proizvodnja Al-proizvoda (primarni i sekundarni aluminij, limovi, trake, folije itd.) u nekadašnjem TLM-u Šibenik, današnji Impol-TLM d.o.o. U segmentu ljevarstva u udžbeniku je dat opći prikaz o ljevarskim legurama i proizvodnji odljevaka, predstavljena je svjetska proizvodnja odljevaka u prva dva desetljeća 21. st., te proizvodnja odljevaka u Republici Hrvatskoj od II. polovice 20. st. do danas uz prikaz najvažnijih ljevaonica.

U drugom poglavlju prikazan je razvoj znanstvenog polja metalurgije (nastavna, znanstvena i stručna djelatnost) u Republici Hrvatskon u razdoblju 1919.- 2020. Prikazan je i doprinos drugih visokoškolskih i znanstvenih institucija te strukovnih društava (DIT Željezare Sisak, HMD, HULJ, itd.) te časopisa (Metalurgija, Ljevarstvo itd.) razvoju polja metalurgije.

Treće poglavlje obuhvaća proizvodnju čelika u svijetu i u Republici Hrvatskoj, kao najvažnijeg metalnog materijala, uključujući osnovne sirovine za njegovu proizvodnju, s posebnim naglaskom na današnje postupke proizvodnje čelika u kisikovim konvertorima i elektrolučnim pećima, doradu čelika postupcima sekundarne metalurgije (lonac-peć, vakuumsko otplinjavanje itd.) i lijevanje čelika.

 U četvrtom poglavlju je ukratko opisano osam bivših najistaknutijih osoba koje su najviše doprinijele industrijskom razvoju metalurgije i proizvodnje čelika u Republici Hrvatskoj.

Udžbenik ne samo da je namijenjen studentima iz područja tehničkih znanosti na kojima se obrađuju materijali (posebice metalni materijali), kao i ostalim zainteresiranim iz realnog gospodarskog sektora iz metalurgije i metalnih materijala. Navedeni udžbenik se može naručiti od Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Berislavićeva I/6, 10000 Zagreb (e-mail: hdki@hdki.hr ili kui@hdki.hr ), po cijeni od 25 € po primjerku (+ poštarina) uplatom na račun HDKI-ja: IBAN: HR5323600001101367680, opis plaćanja: Knjiga-Razvoj MPC.

Povratak na kategoriju Knjige