Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Četvrti radni sastanak Uprave HULJ-a

22. prosinca 2019.

Dana 12.12. 2019. – četvrtak, u 14.00 sati, održan je kod domaćina ljevaonice Ferro-preis, T. Bratkovića 2, Čakovec, sa slijedećim predloženim DNEVNIM REDOM 4. radni sastanak Udruženja:

DNEVNI RED

1.1. Riječ domaćina o ljevaonici

1.2. Informacija o održanom seminaru u Sisku na temu: „ Izrada jezgri po hladnom i toplom postupku“

1.3. Prijedlog izmjene Statuta za glasovanje na Skupštini – Konačni prijedlog

1.4. Dogovor o suradnji s HGK

1.5. Financijsko stanje na računu HULJ-a s nadnevkom 18.12. 2019.

1.6. Status www stranice

1.7. Prijedlozi za godišnji plan rada Udruženja

1.8. Održavanje seminara u tijeku prvog dijela trećeg mjeseca 2020. na temu: “ Priprema odljevaka za brušenje i brušenje odljevaka“

1.9. Obilazak ljevaonice

2. RAZNO:

2.1. Utvrđivanje statusa časopisa Ljevarstvo 2020. i sastava Uredničkog odbora

2.2. Problematika odlaganja otpadnog pijeska u ljevaonicama

2.3. Održavanje grijanja u poslovnim prostorijama za vrijeme zime

2.4. Eventualne nove točke

2.5. Druženje uz ručak i kavu

Prisutni:

  1. Milorad Vasilić
  2. Branislav Branković
  3. Gordana Gojsević Marić
  4. Ljiljana Werner Pavlic
  5. Josip Martišković
  6. Dragutin Ulama

Odsutni:

  1. Zdenka Zovko Brodarac
  2. Gordana Ribarić – planirano dodatno
  3. Ivan Perković – planirano dodatno

Zapisnik sa održanog sastanka će biti dostavljen mailom svim navedenim pod prisutni i odsutni kao i članovima Nadzornog odbora.

Nekoliko fotografija tijekom obilaska ljevaonice Ferro-preis:

Ovim putem se srdačno zahvaljujemo ljevaonici Ferro-preis!

Predsjednik Udruženja:
Milorad Vasilić

Povratak na kategoriju Aktivnosti