Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

7. radni sastanak Uprave HULj-a

17. prosinca 2021.


Dana 02.04.2022. održan je 7. radni sastanak Uprave HULj-a prema priloženom Pozivu, a u prostorima restorana Zelenjak – Ventek, Risvica 1, Kumrovec.

Zapisnik sa održanog sastanka ćemo dostaviti mailom svim članovima Uprave kao i članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik HULJ-a: Milorad Vasilić

Povratak na kategoriju Aktivnosti