Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

8. radni sastanak Uprave HULj-a

29. rujna 2022.

Dana 29.09.2022. održan je 8. radni sastanak Uprave HULj-a prema priloženom Pozivu, a u prostorima Ljevaonice Duga Resa.

Zapisnik sa održanog sastanka ćemo dostaviti mailom svim članovima Uprave kao i članovima Nadzornog odbora.

U nastavku slijedi nekoliko fotografija sa našeg konstruktivnog radnog sastanka održanog nakon obilaska ljevaonice.

Ovom prilikom srdačno pozdravljamo i zahvaljujemo našem domaćinu u ljevaonici Duga Resa, direktoru g. Josipu Martišković!

Predsjednik HULJ-a: Milorad Vasilić

Povratak na kategoriju Aktivnosti