Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

ANALIZA ANKETE LJEVAONICE HR 2020.

24. rujna 2021.

Nakon dugog niza godina bez ikakvih direktnih podataka iz ljevaonica o proizvodnji (kg) u RH, objavljujemo prve, zbirne podatke za 2020. godinu.
Svi podaci su prikupljeni na isključivo dobrovoljnoj bazi. Radimo i dalje na tome da se broj ljevaonica u idućoj anketi za 2021. godinu proširi!

Usporedba rezultata ankete za 2019. i 2020.

Povratak na kategoriju Aktivnosti