Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

HULJ i WFO

21. rujna 2019.

S obzirom da nas sve u Hrvatskoj zadnjih godina muči nedostatak kvalitetnih radnika, Hrvatsko Udruženje za Ljevarstvo, kao član World Foundry Organisation vam ovdje predstavlja prezentaciju sa 59. IFC Portorož 2019, na engleskom jeziku od Dr. Pam Murrell FICME, Cast Metals Federation, UK, Chair of WFO Working Group on Vocational Education & Professional Development.

Navedeno je dio napora i razmišljanja koja se poduzimaju na globalnoj razini.

Povratak na kategoriju Aktivnosti