Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu osnovan Gospodarski savjet

24. svibnja 2022.

Na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak, 23. svibnja održana je konstituirajuća sjednica Gospodarskog savjeta Metalurškog fakulteta.

Cilj osnivanja Savjeta je okupiti stručnjake iz sfere akademske zajednice i gospodarstva kako bi razmatrali važna pitanja iz područja djelatnosti Fakulteta – visokog obrazovanja, znanosti i suradnje s gospodarstvom. Na sjednici su sudjelovali zainteresirani gospodarski dionici, predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Sisačko-moslavačke županije.

Osnivanje Gospodarskog savjeta rezultat je težnji Metalurškog fakulteta na čelu s dekanicom Zdenkom Zovko Brodarac za što kvalitetnijom suradnjom akademske zajednice i gospodarstva na obostranu korist.

“Misija promišljanja strateškog razvoja struke temelji se na poticanju inovacija i njihovoj komercijalizaciji, predlaganju aktivnosti s ciljem unapređenja visokog obrazovanja, praćenju tržišta rada, a trebala bi iznjedriti potrebe poslodavaca i na taj način utjecati na ishode učenja kroz obrazovne programe”, rekla je dekanica Metalurškog fakulteta Zdenka Zovko Brodarac.

Gospodarski savjet kao savjetodavno tijelo bit će, tako, fokusirano na popularizaciju struke i privlačenje ljudskih resursa, zajedničke znanstveno-istraživačke i stručne projekte te reviziju i poboljšanja nastavnog procesa.

Za predsjednika Gospodarskog savjeta izabran je vlasnik tvrtke Turbomehanika, Ivan Majstrović, njegov zamjenik je Davor Šošić iz tvrtke ABS Sisak, dok je tajnik Gospodarskog savjeta Franjo Kozina s Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


„I do sada je postojala suradnja gospodarstva i Metalurškog fakulteta, ali istu treba poboljšati i produbiti te raditi na dobrobit svih i postići dobre rezultate. Rad Gospodarskog savjeta bit će vrlo aktivan i konkretan u postizanju svih prihvaćenih ciljeva“, poručio je predsjednik Gospodarskog savjeta Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivan Majstrović.

S obzirom na novonastalu svjetsku situaciju s proizvodnjom i dobavom energenata, razvila se i rasprava na tu temu, a govora je bilo i o energetskoj učinkovitosti i zaštiti okoliša u proizvodnji. Naglašena je važnost znanstvenoistraživačke opreme kojom raspolaže Metalurški fakultet, a koja je mnogim gospodarstvenicima važna radi provođenja kvalitetnih ispitivanja i ekspertiza.

Prepoznata je važnost suradnje u odnosu na studente i obavljanje studentske prakse i eksperimentalnog dijela ocjenskih radova u realnim industrijskim uvjetima. Zaključeno je da se najviše treba raditi na jačanju ljudskih resursa i tehnološkom razvoju.

Povratak na kategoriju Aktivnosti