Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Proizvodnja Metalnih odljevaka

20. kolovoza 2008.

Polovicom 2008. u nakladi Hrvatskog udruženja za ljevarstvo (autor mr. Mile Galić, recenzenti prof. dr. sc. Milan Trbižan iz Ljubljane, prof. dr. sc. D. Živković iz Splita i prof. dr. sc. Franjo Cajner iz Zagreba) izašao je iz tiska priručnik Proizvodnja metalnih odljevaka opsega oko 800 stranica, 550 slika i dijagrama te 275 tablica.

Povratak na kategoriju Aktivnosti