Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2002 BR:1

TALJENJE LIJEVANOG ŽELJEZA U INDUKCIJSKOJ TIGANJSKOJ PEĆI UZ EKONOMIČNI POTROŠAK ENERGIJE I OČUVANJE OKOLIŠA (207)

Erwin Dötsch, Dortmund, ABB Automation Systems Dortmund, Njemačka

Sažetak Pri induktivnom prijenosu energije toplina se proizvodi izravno u talini; stoga indukcijska tiganjska peć u načelu predstavlja agregat za taljenje koji je dobro podnošljiv za okoliš i ekonomičan s obzirom na potrošak energije. U usporedbi s kupolkom, koja je važna za ljevaonice željeza, indukcijska je peć barem za jedan red veličine povoljnija što se tiče emisije prašine, nastajanja troske i izbacivanja štetnih izlaznih plinova, dok su u potrošku primarne energije obje peći otprilike jednake. U ovom prilogu opisani su koncepcije peći i postrojenja koji pri proizvodnji rastaljenog željeza održavaju potrošak energije indukcijskog talioničkog postrojenja blizu zadane fizikalne vrijednosti od 550 kWh/t. To se postiže zasipom u pećima s visokom koncentracijom snage, kao i postavljanjem optimalnih tampona između talioničkih i kalupnih postrojenja. Taljenjem upravlja procesor pri gotovo neprekidno zasipavanje peći. Dimni plinovi koji nastaju tijekom taljenja u svim uvjetima rada peći gotovo se u potpunosti odsisavaju kroz postavljeni pokrov. To vrijedi i za taljenje strugotina i pocinčanih limova. Emisija zvuka, koja se javlja kod peći velike snage, prikladnim zahvatima na konstrukciji peći i njezinim perifernim dijelovima održava se unutar dopuštenih granica. Kao praktične mjere za uštedu energije preporučuju se, tamo gdje je moguće, da se poklopci peći napunjene talinom drže što više zatvorenim, da se rabi mlazno čišćenje kružnog lijeva i da se snaga odsisavanja regulira prema uvjetima rada peći.

Ključne riječi: Indukcijska peć Lijevano željezo Ekonomično taljenje

POBOLJŠANJE SIGURNOSTI I IZBJEGAVANJE OPASNOSTI U TALIONICI ALUMINIJSKIH ODLJEVAKA (208)

Daniel E. Groteke Q.C. Designs, Inc., St. Joseph, Michigan, SAD

Sažetak Talionica aluminija je mjesto s nekim najvećim opasnostima za radnike. Usprkos tome često se poklanja jako malo pozornosti izobrazbi radnika i sigurnosnim pitanjima.Stvaranje sigurnog radnog mjesta i njegovo održavanje najbolji je način sprječavanja industrijskih nezgoda, a samim time i za smanjenje profita kompanije zbog plaćanja liječnika i bolnica.U ovom će se članku dati pregled najnovijih spoznaja o tome.

Ključne riječi: Taljenje aluminija, Opasnost Sigurnost

Povratak na kategoriju Ljevarstvo