Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2001 BR:4

PRILAGODBA PROIZVODNJE SIVOG I NODULARNOG LIJEVA U ISTOJ LJEVAONICI (203)

Kevin McMahon, Brillion Iron Works Inc., Brillion, Wisconsin, SAD Mike Firman, Jr., Burnham Foundry, Zanesville, Ohio, SAD Dan Kippola, Giddings & Lewis Castings, Menominee, Michigan, SAD

Sažetak U ovom se članku opisuje proizvodna praksa triju ljevaonica koje iz osnovne taline za sivi lijev proizvode i nodularni lijev. U proizvodnji nodularnog lijeva najkritičnija faza jest priprema taline, jer od nje zavisi da li će se dobiti dobri ili loši odljevci. U ovom se članku opisuju postupci proizvodnje nodularnog lijeva u trima ljevaonicama, što omogućuje drugim ljevaonicama da usporede uspješnost vlastitih prilagodbenih postupaka proizvodnje sivog i nodularnog lijeva.

Ključne riječi: Sivi lijev Nodularni lijev Taljenje

PROJEKTIRANJE I IZRADA NOVOG ALATA I ODLJEVKA ZA TLAČNI I KOKILNI LIJEV PREMA ISO 9001 (204)

Stjepan Babić, dipl. ing. OKZ “LIPOVICA”, POPOVAČA

Sažetak Danas je na razvijenom tržištu posjedovanje certifikata ISO 9001 temeljni uvjet za dobivanje poslova i opstanka na tržištu. Nije jednostavno niti lako udovoljiti uvjetima koje propisuje ISO 9001. U ovom će se radu opisati iskustva u ljevaonici “Lipovica” – Popovača glede razvoja novog alata (kokile) i odljevka.

Ključne riječi: Konstruiranje Izrada Odljevak

MOŽE LI OBOGAĆENJE KISIKOM POVEĆATI PROIZVODNJU KUPOLKE?(204)

Seymour Katz S. Katz Associates, Inc., West Bloomfield, Michigan, SAD

Sažetak U ovom se članku razmatraju neke koristi pri radu koje se često pripisuju obogaćenju zraka kisikom. Međutim, razvoj kupolke za proteklih godinama također je pridonio povećanju njezine proizvodnosti.

Ključne riječi: Kupolka Obogaćenje kisikom Koristi

CINK I ALKALIJSKE KOVINE U KUPOLNOJ PEĆI (205)

M. Lemperle i C. Malek Küttner GmbH & Co. KG, Essen, Njemačka

Sažetak Uporaba cinkonosnog čeličnog otpada u zasipu i upuhivanje cinkonosne prašine u kupolku, razina je današnje tehnologije. Paketi pocinčanog lima su znatno jeftiniji nego čelični otpad bez udjela cinka i ne sadrže neželjene legirne elemente. Iz kupolne prašine obogaćene cinkom može se postići ekonomično dobivanje cinka. Pri upuhivanju prašine u kupolku mogu nastati problemi kada pri visokim udjelima alkalijskih kovina nastanu korozivni ili ljepljivi spojevi koji štetno djeluju na toplinske izmjenjivače i na ravnomjerno izgaranje u ložištu. Termodinamički proračuni mogu objasniti pogonske rezultate i dati smjernice za rješavanje problema. Pomoću elementarnih analiza, ispitivanja rentgenskom difrakcijom, ispitivanja u vrućoj sumpornoj kiselini i određivanja razdiobe veličine zrna potvrđuju se termokemijski proračuni i dokazuje se da je cink u kupolnoj prašini pretežno u obliku cinkova silikata i cinkova ferita, a tek manjim dijelom u obliku cinkova oksida. Na temelju teoretskih razmišljanja može se zaključiti da mineraloški oblik vezanja ima značajan utjecaj na integralni proces obogaćenja cinkom. U ovom će se članku dati pregled najnovijih spoznaja o tome.

Ključne riječi: Cink Kupolka Iskorištenje

Povratak na kategoriju Ljevarstvo