Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2002 BR:3

CIJEPLJENJE POBOLJŠAVA NASTANAK GRAFITA U NODULARNOM ŽELJEZU (212)

Torbjorn Skaland Elkem ASA, Kristiansand, Norveška

Sažetak U ovom se članku opisuje uporaba cjepiva na osnovi Ca, Ce, S i O za proizvodnju nodularnog željeza, od kojega su se odljevci bolje strojno obrađivali, imali homogeniju mikrostrukturu i manju sklonost skupljanju.

Ključne riječi: Cijepljenje Nodularno željezo Poboljšanje

OBRADBA ŽELJEZA U KALUPU RADI DOBIVANJA VERMIKULARNOG GRAFITA (213)

Eli David Globe Metsllurgical Sales, Inc., Cleveland, SAD

Sažetak U članku se opisuje obradba željeza u kalupu s ciljem dobivanja vermikularnog grafita u odljevku. Pri tom je udio Mg u odljevku izravno razmjeran ploštini poprečnog presjeka reakcijske komore i obratno razmjeran brzini ulijevanja taline. To je prikazano i odgovarajućom jednadžbom. U članku su također prikazana tri primjera odljevaka sa zahtjevnim svojstvima koja se postižu jedino sa željezom s vermikularnim grafitom.

Ključne riječi: Vermikularni grafit Obradba u kalupu Lijevano željezo

PREDNOSTI METODOLOGIJE QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT S OBZIROM NA PRIMJENU NORMI ISO 9000:2000 (214)

Prof.dr.sc. Sanjin Mahović Mr.sc. Danijela Indof Fakultet strojarstva i brodogradnje – Zagreb

Sažetak Važan čimbenik koji doprinosi udovoljavanju novim trendovima jesu norme vezane uz kvalitetu i organizaciju proizvodnje. S vremenom su se pokazali mnogi nedostatci postojećih normi. Radi toga se prišlo izradi druge revizije normi ISO 9000. Pri tome se u prvi plan stavlja kupac, te udovoljavanje njegovim zahtjevima od strane uprave.U novije vrijeme pojavila se metodologija Quality Function Deployment (QFD). Riječ je o metodologiji koja povezuje tvrtku s kupcem i pomaže organizaciji pri planiranju procesa. Metodologija QFD pomaže tvrtki pri analizi svih informacija vezanih uz projekt, te olakšava uočavanje točki koje mogu zamjetno utjecati na zadovoljstvo kupaca. Ta metodologija doprinosi udovoljavanju zahtjevima normi ISO 9000:2000 što je prikazano na primjeru grebenaste sklopke GF 20 koja je dio proizvodnog programa tvrtke Končar – Niskonaponske sklopke i prekidači d.d.

Ključne riječi: Kakvoća Metodologija ISO 9000:2000

TRENDOVI PROIZVODNJE LIJEVANIH PROIZVODA U HRVATSKOJ (215)

Mr.sc. Darko Landek 1) Mr. sc.Mile Galić 2)

1)Fakultet strojarstava i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 1, 10000 Zagreb 2)Hrvatsko udruženje za ljevarstvo, Froudeova 9, 10000 Zagreb

Sažetak U radu je prikazana i analizirana proizvodnja lijevanih proizvoda u Hrvatskoj u razdoblju od 1988. do 2001. godine i struktura svjetske proizvodnje pojedinih vrsta ljevova zemalja EU u razdoblju 1998….2000. Analizirana su glavna obilježja proizvodnje odljevaka u Hrvatskoj: udio pojedine vrste lijeva u ukupnoj proizvodnji odljevaka, fizički obujam proizvodnje pojedinih vrsta lijevova, vrijednost izravnog i neizravnog izvoza odljevaka, produktivnost rada, broj zaposlenih u ljevarstvu i prosječni mjesečni dohodci ljevača.

Ključne riječi: Hrvatska Odljevci Proizvodnja

ANALIZA TVRDE FAZE U STRUKTURI SIVOG LIJEVA ( 216)

Mr. sc. Sreto Petković, dipl. inž. “3. Maj” Motori i dizalice dd 51000 RIJEKA Liburnijska 3

Sažetak Sivi lijev koji se rabi za izradu cilindarskih košuljica i stapova brodskih dizelskih motora, mora u perlitnih osnovi osim grafita sadržavati i oko 7 % tvrde faze (slobodni cementit i steadit). Udio te tvrde faze često je potrebno odrediti na već gotovoj strojno obrađenoj košuljici. U ovom će se radu opisati određivanje udjela te tvrde faze postupkom replike (otiska).

Ključne riječi: Otisak Sivi lijev Tvrda faza

Povratak na kategoriju Ljevarstvo