Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Ljevarstvo

Tim za izdavanje časopisa je u stvaranju

LJEVARSTVO br. 2/2010

LJEVARSTVO br. 2/2010

J. Martišković, Z. Glavaš i A. Babić                                                       Izvorni znanstveni rad Optimizacija sastava metalnog uloška u proizvodnji nodularnog lijeva Optimization of Metal Charge in Production Process of Ductile Iron SAŽETAK...

Ljevarstvo br. 1/2010

Ljevarstvo br. 1/2010

J. Malina, A. Begić Hadžipašić, Z. Zovko Brodarac, i F. Unkić Mikrostrukturne značajke nodularnog lijeva nakon navodičenja Z. Zovko Brodarac, B. Šašo, K. Terzić i F. Unkić Ispitivanje konzistentnosti...

LJEVARSTVO br. 4/09

LJEVARSTVO br. 4/09

Pregledni rad H. Roedter i M. Gagné Mikrostrukturne pogrješke u debelostjenim odljevcima od nodularnog lijeva – nastajanje i utjecaj na svojstva SAŽETAK             Nodularni lijev ima širok spektar mehaničkih svojstava,...

LJEVARSTVO br. 3/09

LJEVARSTVO br. 3/09

Izvorno znanstveni rad Irena Žmak1), Tomislav Filetin1), Smiljan Hren2) 1) Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, I. Lučića 5, Zagreb2) Metalska industrija Varaždin d.d., Fabijanska 33, Varaždin, Hrvatska  Modeliranje vlačne...

Ljevarstvo br. 2/09

Ljevarstvo br. 2/09

Izvorni znanstveni radovi P. Mrvar, M. Petrič, J. Medved i F. Unkić Usitnjavanje zrna i modifikacija ljevarskih slitina (295) A. Rađenović, J. Malina i A. Štrkalj Adsorpcija izoterma sustava otpadni ljevaonički pijesak –...

Ljevarstvo br. 1/09

Ljevarstvo br. 1/09

Prethodno priopćenje I. Hrgović Model izračuna toplinske bilance alata za lijevanje pod tlakom (293) Prethodno priopćenje M. Fujda i Š. Nižnik Analiza primarne strukture glave benzinskog motora (294)

Ljevarstvo br. 4/2008

Ljevarstvo br. 4/2008

Izvorni znanstveni rad Z. Glavaš, K. Terzić, F. Unkić Utjecaj mikrostrukture na udarnu žilavost nodularnog lijeva (290) Prethodno priopćenje C. Hartung, O. Knustad i K. Wardenaer Čvorićasti (chanky) grafit...

Ljevarstvo br. 3/2008

Ljevarstvo br. 3/2008

Izvorni znanstveni rad I. Budić i D. Novoselović Utjecaj vlažnosti kalupne mješavine i kemijskog sastava (CE) sivog lijeva na pojavu zaostalih naprezanja u odljevcima The Influence of Mold Humidity...

Ljevarstvo br. 2/2008

Ljevarstvo br. 2/2008

T. Skaland Novi postupak nadzora sklonosti nodularnog lijeva bijelom skrućivanju i skupljanju pri obradi u loncu (183) Stručni rad D. Groteke Valjano ispitivanje naplinjenosti aluminijske taline pomoću vakuuma (284)...

Ljevarstvo br. 1/2008.

Ljevarstvo br. 1/2008.

S. Babić Racionalna uporaba energije pri industrijskoj proizvodnji aluminijskih odljevaka (281) W. Schneider, M. Ottem C. Dinnis i J. Taylor Utjecaj željeza i mangana na nastanak poroznosti kod Al-Si...

LJEVARSTVO 2007. BR:4

LJEVARSTVO 2007. BR:4

Prethodno priopćenje S. Babić: Utjecaj parametara visokotlačnog lijevanja na kvalitetu odljevaka (278) Stručni rad N. Gavranović: Tri postupka noduliranja željeza u praksi (279) Stručni rad F. Linebarger: Ispitivanje nodularnosti...

LJEVARSTVO 2007. BR:3

LJEVARSTVO 2007. BR:3

Prethodno priopćenje D. Stanić i E. Malinarić Lijevanje aluminijske slitine «Silafont 36» u CIMOS-u u Roču /275) Stručni rad T. Šabić i N. Šimac Posebnost upravljanja kvalitetom u ljevaonici...

LJEVARSTVO 2007. br:2

LJEVARSTVO 2007. br:2

Pregledni rad S. Kruse Sivi, nodularni, austemperirani, vermikularni i Si-Mo lijev Stručni radovi B. Pešić, D. Filipi i J. Ilić Lijevanje aluminijske slitine 5083 (AlMg4,5Mn0,7) I. Hrgović Plinska poroznost...

LJEVARSTVO 2007. BR:1

LJEVARSTVO 2007. BR:1

Izvorni znanstveni radovi R. Källbom, K. Hamberg i L.-WE. Björkegren: Čanki grafit u odljevcima od nodularnog lijeva J. Medved, M. Vončina i P. Mrvar: Termička analiza slitine AlSi10Mg

LJEVARSTVO 2006. BR:4

LJEVARSTVO 2006. BR:4

Pregledni rad R.V. Sillén: Postupci kontrole procesa proizvodnje odljevaka s kompaktnim grafitom Stručni radovi N. Šimac i J. Jarčević: Postupak «Tundish cover» u proizvodnji nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (NL40) S....

LJEVARSTVO 2006. BR:3

LJEVARSTVO 2006. BR:3

Izvorni znanstveni radovi J. Malina, A. Begić Hadžipašić, D. Babić Topić: Utjecaj vodika na krhkost nodularnog lijeva V. Marušić: Analiza problema oštećivanja ureznika pri urezivanju navoja u čelične stezne...

LJEVARSTVO 2006. BR:2

LJEVARSTVO 2006. BR:2

Izvorni znanstveni rad M. Škrbec i J. Koleša: Pristup identifikaciji poroznosti sivog i nodularnog lijeva zbog reakcija na graničnoj površini kalup/talina Stručni rad Sreto Petković: Proizvodnja cilindarskog bloka za...

LJEVARSTVO 2006. BR:1

LJEVARSTVO 2006. BR:1

Izvorni znanstveni radovi C.R. Loper, jr.: Usporedba mehaničkih svojstava pri odlučivanju o zamjeni odljevaka na osnovi željeza odljevcima na osnovi aluminija I. Vitez i D. Novoselović: prilog kontroli kvalitete...

LJEVARSTVO 2005. BR:4

LJEVARSTVO 2005. BR:4

Izvorni znanstveni radovi Martin Gagne i Chantal Labrecque: Tankostijeni odljevci: Nove mogućnosti za ljevaonice nodularnog lijeva Z. Glavaš, Š. Majstorović i F. Unkić: Procjena udjela vermikularnog grafita pomoću toplinske...

LJEVARSTVO 2005. BR:3

LJEVARSTVO 2005. BR:3

Izvorni znanstveni rad J. Malina, A. Begić Hadžipašić, Š. Majstorović i F. Unkić: Oksidacijsko ponašanje vermikularnog lijeva na temperaturi 773 K (251) Pregledni rad I. Hrgović: Novije tehnologije tlačnog...

LJEVARSTVO 2005. BR:2

LJEVARSTVO 2005. BR:2

Izvorni znanstveni rad V. Marušić: Ispitivanje utjecaja udjela fosfora na otpornost trošenju kočnih papuča željezničkih vozila (249) Prethodno priopćenje F. Cajner i D. Landek: Poboljšanje zakaljivosti sivog i nodularnog...

LJEVARSTVO 2005. BR:1

LJEVARSTVO 2005. BR:1

Pregledni radovi F. Unkić, Z. Glavaš i Z. Zovko-Brodarac: Suvremeni postupci visokotlačnog lijevanja metala (247) B. Salopek i M. Galić: Ljevaonički otpad i zaštita okoliša (248)

LJEVARSTVO 2004 BR:4

LJEVARSTVO 2004 BR:4

Pregledni radovi F. Unkić, Z. Glavaš i Z. Kivači: Inovativni postupci proizvodnje metalnih odljevaka u jednokratnim kalupima (244) T. Sofilić, A. Rastovčan-Mioč, Š. Cerjan-Stefanović: Postupanje s elektropećnom prašinom – opasnim metalurškim...

LJEVARSTVO 2004 BR:3

LJEVARSTVO 2004 BR:3

Pregledni radoviF. Unkić, Z. Kivač i Z. Glavaš:Primjena suvremenih informatičkih tehnologija u razvoju i proizvodnji odljevaka (241)T. Sofilić:Smanjenje utjecaja metalurških procesa na onečišćenje okoliša uvođenjem sustava upravljanja okolišem prema...

LJEVARSTVO 2004 BR:2

LJEVARSTVO 2004 BR:2

Prethodno priopćenje: P. Jelić, J. Pristavec i Z. Kivač: Računalna simulacija lijevanja pilger-valjaka (237) M. Horaček: Točnost postupaka preciznog lijeva (238) Pregledni rad I. Hrgović: 5S - filozofija uspješnih tvornica (239) Stručni rad S. Babić: Taljenje i obrada aluminijskih...

LJEVARSTVO 2004 BR:1

LJEVARSTVO 2004 BR:1

Pregledni rad F. Cajner i D. Landek: Svojstva i primjena izotermicki poboljšanog nodularnog lijeva (235) Prethodno priopcenje B. Vid i M. Vasilic: Opravdanost uporabe kisika u kupolnoj peci (236)

LJEVARSTVO 2003 BR:4

LJEVARSTVO 2003 BR:4

Izvorni znanstveni radovi Z. Bonačić Mandinić, I. Budić i G. Solenički: Projektiranje modela pojave tlačnih napetosti u kupolnoj mješavini (231) Prethodno priopćenje J. Malina i N. Dolić: Piting aluminija u neutralnim kloridnim...

LJEVARSTVO 2003 BR:3

LJEVARSTVO 2003 BR:3

Izvorni znanstveni radovi B. Mioc, A. Rastovcan-Mioc i L. Curkovic: Sorpcija metalnih iona i termodinamicki parametri u sustavu elektropecna troska - metalni ioni (227) T. Sofilic, B. Mioc, B. Vranješevic: Povezanost granulometrijskog i...

LJEVARSTVO 2003 BR:2

LJEVARSTVO 2003 BR:2

Prethodna priopćenja I. Vitez, I. Budić: Svojstva kočnih papuča od fosfornog sivog lijeva za željeznička vozila i vagone (224) T. Filetin, D. Landek i D. Martinko: Primjena slitine P.AlSi7Mg wa...

LJEVARSTVO 2003 BR:1

LJEVARSTVO 2003 BR:1

Prethodno priopćenje: I. Hrgović: Uvod u simultano inženjerstvo (221) J. Pupava, R. Döpp, F. Neumann: Prilog ocjeni sivog lijeva za automobilsku industriju proizvedenog u elektropeći (222); Pregledni rad Zdenka...

LJEVARSTVO 2002 BR:4

LJEVARSTVO 2002 BR:4

Izvorni znanstveni rad T. Houg, K.-L. Weißkopf, T. Behr i D. Minnich: Lijevane konstrukcije u proizvodnji vozila - potencijali i trendovi (217) Stručni radovi S. Babić: Projektiranje i izradba uljevnog i odzračnog sustava pri...

LJEVARSTVO 2002 BR:3

LJEVARSTVO 2002 BR:3

Izvorni znanstveni radovi T. Skaland: Cijepljenje poboljšava nastanak grafita u nodularnom željezu (212) E. David: Obradba željeza u kalupu radi dobivanja vermikularnog grafita (213) S. Mahović i D. Indof:...

LJEVARSTVO 2002 BR:2

LJEVARSTVO 2002 BR:2

Izvorni znanstveni rad D.E. Groteke: Smanjenje troškova taljenja u ljevaonici aluminijskih odljevaka (209) Stručni rad G. Tackers: Jezgrena veziva danas i sutra (210) Pregledni rad I. Kay, M. Nagel...

LJEVARSTVO 2002 BR:1

LJEVARSTVO 2002 BR:1

Izvorni znanstveni rad E. Dötsch: Taljenje lijevanog željeza u indukcijskoj tiganjskoj peći uz ekonomičan potrošak energije i očuvanje okoliša (207); Stručni rad D.E. Groteke: Poboljšanje sigurnosti i izbjegavanje opasnosti...

LJEVARSTVO 2001 BR:4

LJEVARSTVO 2001 BR:4

Izvorni znanstveni rad: K. Mc.Mahon, M. Firman, jr. i D. Kippola: Prilagodba proizvodnje sivog i nodularnog lijeva u istoj ljevaonici (203); Stručni radovi S. Babić: Projektiranje i izrada novog...

LJEVARSTVO 2001 BR:3

LJEVARSTVO 2001 BR:3

Stručni rad D.E. Groteke: Izbor optimalnog uljevnog sustava za aluminijske odljevke (200); Pregledni radovi: F. Neumann, H.-E. Esser, O. Frielingsdorf i Th. Niehoff: Supstitucija koksa zemnim plinom i ubrizgavanjem...

LJEVARSTVO 2001 BR:2

LJEVARSTVO 2001 BR:2

Izvorni znanstveni radovi: N. Ketscher, K. Herfurth i A. Huppertz: Analiza utroška energije u ljevaonicama i uštede materijala i energije izradom dijelova ljevanjem (197); C. Henry, R. Showman i...

LJEVARSTVO 2001 BR:1

LJEVARSTVO 2001 BR:1

Izvorni znanstveni radovi B. Smoljan, F. Cajner i D. Landek: Indukcijsko kaljenje feritnih nodularnih ljevova: C.R. Loper Jr.; J. Park, W.L. Powell i Ch. Shirvani: Onečišćenje željezne taline olovom tijekom...