Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2002 BR:4

LIJEVANE KONSTRUKCIJE U PROIZVODNJI VOZILA – POTENCIJALI I TRENDOVI(217)

Tilman Haug, Karl-L. Weißkopf, Thomas Behr i Daniel Minnich DaimlerChrysler AG, Research & Technology, Ulm, Njemačka

Sažetak Udio lijevanih dijelova u vozilima zastupljen je u velikom opsegu. Najbolji su primjeri za to blokovi motora, prigonski sklop i, osobito u zadnje vrijeme, dijelovi karoserije. Dok su se prijašnjih godina ti dijelovi lijevali pretežno od sivog lijeva s listićastim grafitom, danas su ih u velikom opsegu zamjenili odljevci od nodularnog željeza i na osnovi aluminija i magnezija. U ovom se radu opisuje današnje stanje i trendovi u lijevanju dijelova za vozila, s posebnim naglaskom na automobilskoj industriji.

Ključne riječi: Vozila Odljevci Potencijali i trendovi

PROJEKTIRANJE I IZRADA ULJEVNOG I ODZRAČNOG SUSTAVA PRI TLAČNOM LIJEVANJU(218)

Stjepan Babić, dipl. ing. OKZ “LIPOVICA” – POPOVAČA

Sažetak Pri tlačnom lijevanju odljevaka jedan od najodgovornijih zadataka je izrada uljevnog i odzračnog sustava. Pri projektiranju takvih sustava projektanti se snalaze na razne načine, a najviše se oslanjaju na vlastito iskustvo. Jedan takav primjer bit će opisan u ovom članku.

Ključne riječi: Tlačno lijevanje Uljevni sustav Odzračni sustav

FILTRIRANJE TALINE(219)

Kyle Adams, Erin J. Williams i Sudesh Kannan Selee Corp., Hensersonville, North Carolina, SAD

Sažetak U ovom su članku opisani uključci koji se najčešće pojavljuju u odljevcima na osnovi željeza, aluminija i bakra. Opisani su i uzroci nastajanja tih uključaka, te postupci postavljanja filtara. U članku su nadalje opisane veličine pora filtra i izbor filtra s obzirom na vrstu lijevane slitine i održavanje potrebne brzine tečenja taline u uljevnom sustavu.

Ključne riječi: Filtri Uključci Ulijevanje

AUTOMATSKO ULIJEVANJE ŽELJEZA: POTREBA ILI LUKSUZ? (220)

Dan Spinner The Mouat Co. Birmingham, Alabama, SAD

Sažetak U ovom se članku detaljno razmatraju koristi koje donosi primjena automatskog ulijevanja kalupa pri proizvodnji željeznih odljevaka. Prikazana je ekonomska analiza provedena u jednoj ljevaonici u svezi odluke o primjeni automatskog ulijevanja. Dane su pojedinosti o otpadcima različitih uzroka koji se lako zaboravljaju, ali koji značajno opterećuju proizvodnu cijenu. Razmatrani su zahtjevi u svezi dobave taline i potrebnim radnim prostorom pri automatskom ulijevanju, koji trebaju pomoći pri odlučivanju da li je ta mogućnost pravo rješenje za tu proizvodnju.

Ključne riječi: Ljevaonice željeza Automatsku ulijevanje Sniženje troškova