Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2004 BR:3

Pregledni radovi
F. Unkić, Z. Kivač i Z. Glavaš:
Primjena suvremenih informatičkih tehnologija u razvoju i proizvodnji odljevaka (241)
T. Sofilić:
Smanjenje utjecaja metalurških procesa na onečišćenje okoliša uvođenjem sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima norme HRN EN ISO 14001:1998 (242)

Stručni rad
Z. Kivač i F. Unkić:
Odljevci za brodogradnju – certifikacija proizvoda (243)

Povratak na kategoriju Ljevarstvo