Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2004 BR:4

F. Unkić, Z. Glavaš i Z. Kivači: Inovativni postupci proizvodnje metalnih odljevaka u jednokratnim kalupima (244)

F. Unkić i Z. Glavaš, Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Sisak, RH

Z. Kivač, Felis d.o.o., Sisak, RH

Inovativni postupci proizvodnje metalnih odljevaka u jednokratnim kalupima

Sažetak

Lijevanje metala jedinstveni je postupak oblikovanja metala po raznolikosti metoda kalupljenja i lijevanja kojima je moguće na ekonomičan način proizvesti kompleksne komponente od bilo kojeg metala. U radu su razmotrene najvažnije pokretačke sile i motivi tehničkog razvoja tehnologije lijevanja. Prikazan je dinamičan napredak koncepcije lijevanja na gotovo konačnu dimenziju sažetim prikazom inovativnih postupaka proizvodnje odljevaka u jednokratnim kalupima, kao što su postupci lijevanja s isparljivim modelom, postupkom Replicast CS, postupkom Cosworth, FM postupkom i CLA postupkom.

Ključne riječi : inovativni postupci lijevanja, lijevanje na gotovo konačnu dimenziju, lijevanje s isparljivim modelom

T. Sofilić, A. Rastovčan-Mioč, Š. Cerjan-Stefanović: Postupanje s elektropećnom prašinom – opasnim metalurškim otpadom (245)

T. Sofilić, A. Rastovčan-Mioč i Š. Cerjan-Stefanović

Postupanje s elektropećnom prašinom – opasnim metalurškim otpadom

Sažetak

Činjenica je da je elektropećna prašina opasan tehnološki otpad kao i da nije moguće njezino izravno odlaganje na tlo, pokazuje potrebu njezina prevođenja u neopasan otpad koji je moguće zbrinuti bez naknadnoga štetnog djelovanja na okoliš.

S razvojem ekološke svijesti i s unapređenjem zakonskih propisa kojima se osigurava zaštita okoliša i gospodarenje otpadom, pristupilo se sustavnom rješavanju problema elektropećne prašine – opasnog tehnološkog otpada, i to kako s ekološkoga tako i s gospodarskog stajališta, što je imalo za posljedicu razvoj različitih postupaka oporabe elektropećne prašine.

Pristupi svjetskih stručnjaka rješavanju problema elektropećne prašine kao opasnog otpada bili su različiti i rezultirali su razvojem različitih procesa. Dok su jedni rješenje problema vidjeli u eluciji teških metala, dugi su svoja istraživanja usmjerili u razvijanje procesa za njihovu ekološku inaktivaciju, odnosno kemijsku imobilizaciju, nakon čega se tako određeni otpad može odložiti na tlo bez opasnosti od negativnog utjecaja na okoliš.

Različiti su autori u iznalaženju rješenja za zbrinjavanje elektropećne prašine dosegli i različite rezultate u svojim istraživanjima, pa su neki od razvijenih procesa danas već i potpuno komercijalizirani, te se više ili manje primjenjuju u svijetu, neki su na razini pilot-postrojenja ili pak u laboratorijskim razmjerima.

U ovom je redu dan pregled do sada razvijenih i komercijaliziranih procesa koji se uglavnom primjenjuju u oporabi elektropećne prašine, dok su manjim dijelom prikazani procesi njezine inaktivacije, odnosno stabilizacije prije trajnog odlaganja.

Ključne riječi : postupanje s otpadom, opasni otpad, elektropećna prašina

A. Riteša, E. Ipša, I. Klarić i K. Kisiček: Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u ljevaonici Roč (246)

A. Riteša, E. Ipša, I. Klarić i K. Kisiček

Ljevaonica Roč, 52425 Roč

Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u ljevaonici Roč

Sažetak

Ljevaonica Roč vodeća je u Hrvatskoj u proizvodnji kokilno i visokotlačno lijevanih odljevaka. Zbog toga je logičan korak za tu ekološki svjesnu kompaniju da implementira sustav upravljanja okolišem sukladno normi ISO 14001. U ovom članu opisuje se postupak implementacije ove norme i prve postignute prednosti kao rezultat implementacije. U članku se specificiraju ljevaonički otpadi i opisuju načini njihova zbrinjavanja u skladu s hrvatskim zakonom o otpadu (Službeni list br. 151 od 24. rujna 2003.) i direktive europske unije 91/689/EEC.

Povratak na kategoriju Ljevarstvo