Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2006. BR:4

Pregledni rad
R.V. Sillén:
Postupci kontrole procesa proizvodnje odljevaka s kompaktnim grafitom

Stručni radovi
N. Šimac i J. Jarčević:
Postupak «Tundish cover» u proizvodnji nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (NL40)

S. Babić:
Izračun i postupci za smanjenje gubitka slitine pri proizvodnji i mehaničkoj obradi aluminijskih tlačnih odljevaka

AFS Technical Dept., Des Plaines, Illinois, SAD:
Nekoliko problema pri svakodnevnoj proizvodnji odljevaka

Povratak na kategoriju Ljevarstvo