Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO br. 2/2010

J. Martišković, Z. Glavaš i A. Babić                                                      

Izvorni znanstveni rad

Optimizacija sastava metalnog uloška u proizvodnji nodularnog lijeva

Optimization of Metal Charge in Production Process of Ductile Iron

SAŽETAK

U postupcima proizvodnje željeznih ljevova redovito se susreće tipičan problem smjesa (mješavina) različitih komponenata. Ukoliko mikrostrukturna i mehanička svojstva slitine ovise o  udjelu pojedine komponente, moguće je prethodnim pokusima utvrditi ovisnost pojedinog svojstva o udjelu svake od komponenata i, što je najvažnije, odrediti optimalnu kombinaciju sastava metalnog uloška.

U ovom radu proučavan je utjecaj predobrade na mikrostrukturu i svojstva nodularnog lijeva. Formirani su matematički modeli za procjenu vlačne čvrstoće i istezljivosti nodularnog lijeva na osnovi udjela pojedinih komponenata u metalnom ulošku. Provedena je numerička optimizacija sastava metalnog uloška u cilju dobivanja zahtijevane vlačne čvrstoće i istezljivosti odljevaka od nodularnog lijeva.

Ključne riječi: nodularni lijev, optimizacija, metalni uložak, mehanička svojstva

I. Buljeta A.Beroš                                                                                   
Izvorni znanstveni rad

Analiza utjecaja kemijskog sastava aluminijske slitine EN AA 6060 (AlMgSi0,5) na pojavu toplih pukotina u trupcima

Influence Analysis of the Chemical Composition of EN AA 6060 (AlMgSi0,5) Aluminum Alloy on Occurrence of Hot Cracks in Billets

SAŽETAK

U ovom je radu istraživan utjecaj kemijskog sastava taline i uzoraka trupaca izrađenih kontinuiranim lijevanjem po postupku Wagstaff AirSlip. U radu su ispitane tople pukotine koje su se pojavile na većem broju trupaca u završnoj fazi skrućivanja. Razmatrani su maseni udjeli Mg, Si, Fe, B i Ti u kemijskom sastavu slitine i temperatura taline, te mogući učinci u ranim fazama nukleacije i napredovanju tople pukotine. Za lijevanje trupca upotrijebljena je normirana slitina ENAA 6060.

Ključne riječi: aluminij,  EN AA 6060, tople pukotine, postupak lijevvanja Wagstaff AirSlip, kemijski sastav

I. Mance, S. Hren, I. Labudović, B. Bauer                                

Usporedba svojstava centrifugalno lijevanih bronci

CuSn12 i CuSn12Pb

Izvorni znanstveni rad

SAŽETAK

Centrifugalno lijevane kositrene bronce CuSn12 i CuSn12Pb upotrebljavaju se za izradu kliznih ležaja. Kositrena bronca bez dodatka olova ima nešto bolja mehanička svojstva, dok se olovo dodaje radi poboljšanja obradivosti odljevaka postupcima obrade odvajanjem čestica.

Provedeno je ispitivanje utjecaja povećanog udjela olova za 1,2 % u bronci CuSn12Pb  na korozijsku postojanost i otpornost prema trošenju. Otpornost prema koroziji u morskoj atmosferi ispitana je primjenom slane komore, a otpornost prema trošenju klizanjem metodom «Block-on-ring».

Ispitivanja su pokazala da legiranje s olovom nema utjecaja na vrlo dobru korozijsku postojanost ovih materijala. Bronca CuSn12 ima bolja tribološka svojstva pri manjem i srednjem opterećenju. Pri višem opterećenju tribološka su svojstva približno jednaka.

Ključne riječi: ljevarstvo, centrifugalno lijevanje, bronca

Povratak na kategoriju Ljevarstvo