Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO br. 4/09

Pregledni rad

H. Roedter i M. Gagné

Mikrostrukturne pogrješke u debelostjenim odljevcima od nodularnog lijeva – nastajanje i utjecaj na svojstva

SAŽETAK

            Nodularni lijev ima širok spektar mehaničkih svojstava, što ga čini pogodnim za lake konstrukcije te debelostjene odljevke. Međutim, na svojstva nodularnog lijeva u znatnoj mjeri utječu mikrostrukturne pogrješke čije su karakteristike i pojavljivanje, u nekim slučajevima, povezane s veličinom odljevka. Npr., vjerojatnost za nastajanje pogrješaka, kao što je čvorićasti (engl. chunky) grafit, interćelijaste segregacije i uključci, odnosno nečistoće zbog kemijskih reakcija u talini, koje se ne pojavljuju samo u debelostjenim odljevcima od nodularnog lijeva, kao što komponente za vjetroelektrane, povećava se s povećanjem veličine, odnosno modula odljevka. U ovom radu je opisano pojavljivanje i utjecaj na svojstva ovih triju vrsta pogrješaka tipičnih za velike odljevke od nodularnog lijeva, kao i mehanizmi njihovog nastajanja. Na osnovi ovih razmatranja predložene su korektivne mjere za eliminaciju, odnosno ograničavanje njihovog stvaranja.

Ključne riječi: nodularni lijev, debelostjeni odljevci, mikrostruktura, pogrješke

Izvorno znanstveni rad

I. Dugić, A. Diószegi i I. L. Svensson

Ekspanzijska penetracija metala na konkavnim površinama glava

cilindara od sivog lijeva

SAŽETAK

 Glave cilindara imaju izrazito kompleksan oblik s velikim područjima konkavnih površina. Konkavne površine odljevka često su povezane s problemima ekspanzijske penetracije metala ili ostalim površinskim pogrješkama, npr. pogrješke uslijed stezanja. Pogrješke uzrokuju visoke proizvodne troškove zbog odbacivanja komponente (odljevka) i povećanja vremena čišćenja odljevka. U ovom radu je prikazano istraživanje mikrostrukture kompleksnih odljevaka od sivog lijeva u blizini granične površine pijesak/metal koja je zahvaćena penetracijom metala. Dominantna penetracijska pogrješka zapažena u glavama cilindara bila je ekspanzijska penetracija. Uočene su i pogrješke zbog penetracija prije skrućivanja i pukotina u jezgrama. Mikrostruktura odljevaka u područjima bez penetracije tipična je sivi lijev lijevan u jednokratne (pješčane) kalupe.

Ključne riječi: sivi lijev, glava cilindra, primarni austenit, toplinska čvorišta, ekspanzijska penetracija metala, stezanje, dendrit, cijepljenje

Prethodno priopćenje

I. Budić i D. Novoselović

Primjena Morikawina postupka pri lijevanju u pune kalupe

SAŽETAK

Morikawinpostupak jedan je od postupaka vakuumskog lijevanja odljevaka. Vakuumsko lijevanje VC (vacuum casting) široko je upotrebljiv proces za brzo lijevanje prototipa u industriji. Obično se upotrebljava za lijevanje 20 do 40 različitih odljevaka. Upotrebom vakuuma u tehnologiji lijevanja započela je nova etapa u metalurgiji koja se naziva “vakuumska metalurgija”. Istraživanja, iskustva i konstantan razvoj procesa otvorili su nove mogućnosti primjene ove tehnologije. U ovom radu ispitivana je livljivost kod vakuumskog lijevanja.

Ključne riječi: Morikawin postupak, vakuumski lijev, livljivost

Povratak na kategoriju Ljevarstvo