Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Znanstveno-stručni seminar 2024

1. ožujka 2024.

Pozivnica za sudjelovanje

Poštovani Svi,

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo organizira 

 Znanstveno-stručni seminar

Proizvodni procesi i njihov utjecaj na kvalitetu lijevanih proizvoda

 u hotelu TURIST, na adresi Aleja kralja Zvonimira 1, 42  000, Varaždin, Hrvatska   

29.02 – 01.03.2024. 

Cilj Seminara je atraktivnim predavanjima i implementacijom transfera znanja i tehnologija pokazati dodanu vrijednost proizvodnje u metaloprerađivačkom sektoru. Tematika seminara će ukazati na potrebu metaloprerađivačke industrije i gospodarstva općenito za rješavanjem kompleksnih problema u proizvodnji raznih odljevaka.

Danas, u vrijeme brzog tehnološkog razvoja kada se javlja potreba za modernizacijom postojećih, te implementacijom novih proizvodnih postupaka, dolazi do potrebe za kvalitetnim edukacijama, razmjeni iskustava i usavršavanjem inženjera, tehnologa, poslovođa…To Vam naš Seminar omogućava, i zato Vas pozivamo da dođete i razmijenite svoja vrijedna iskustva, te poboljšate tehnološka rješenja u proizvodnji odljevaka.

 Dobro nam došli! 

cro-foundry@simet.hr

29.02.2024. u Hotelu Turist

15:10 Piće dobrodošlice
15:20 HULJ autobus za MIV lokaciju 1 i lokaciju 2
19:00 Networking, brainstorming

preporučamo napraviti rezervaciju u Hotelu čim ranije

01.03.2024. u Hotelu Turist

08:15-09:15 Registracija sudionika
09:15-09:35 Svečano otvaranje Znanstveno-stručnog seminara
09:35-15:45 Prezentacije sa pauzama za kavu
15:55-16:00 Zatvaranje Znanstveno-stručnog Seminara
16:00 Networking, brainstorming

Kotizacija i upute za plaćanje

Predavači su oslobođeni plaćanja kotizacije (max. dvoje)
Kotizacija uključuje večeru 29.02.2024, te 01.03.2024. Knjigu sažetaka, kavu i zajednički ručak

Članovi Hrvatskog udruženja za ljevarstvo

Ostali


Način sudjelovanja

UŽIVO

UŽIVO

Za 1. sudionika iz firme:

70,00 €

85,00 €

Za svakog sljedećeg
sudionika iz firme (peti
besplatan) :

60,00 €

75,00 €

Banka

Zagrebačka Banka d.o.o. Varaždin

IBAN račun:

HR8623600001101394537

SWIFT

ZABAHR2X

Opis plaćanja:

Seminar_firma, prezime/na sudionika

Sponzorstvo i upute za plaćanje

1. kategorija sponzorstva uključuje:

Mogućnost komercijalnog predstavljanja tvrtke (10 min)

Izložbeni prostor

Reklamna stranica (A4) u Knjizi sažetaka

Dva (2) sudionika Seminara bez kotizacije

2. kategorija sponzorstva uključuje:

Izložbeni prostor

Istaknuto sponzorstvo u Knjizi sažetaka

Jedan (1) sudionik Seminara bez kotizacije

Članovi Hrvatskog udruženja za ljevarstvo

250 €

150 €

Ostali sudionici

300 €

200 €

Banka

Zagrebačka Banka d.o.o. Varaždin

IBAN račun:

HR8623600001101394537

SWIFT

ZABAHR2X

Opis plaćanja:

Firma, kategorija sponzorstva

Budući da će se u okviru održavanja Seminara, tiskati i Knjiga sažetaka, koja će sadržavati i popis pokrovitelja sponzora, ukoliko se odlučite na ovaj tip suradnje molimo da nam dostavite svoje prihvaćanje, te reklamnu stranicu Vaše tvrtke ukoliko se odlučite na 1. kategoriju sponzorstva ili logo tvrtke u slučaju odabira 2. kategorije sponzorstva.

Za sve dodatne informacije obratite nam se e-poštom:
cro-foundry@simet.hr
ljevacon@gmail.com

Program

Povratak na kategoriju Aktivnosti