Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

2. radni sastanak uprave HULJ-a

6. lipnja 2019.

Održan je dana 06.06.2019. – četvrtak u 09.00 sati Zagreb, Froudeova ulica 9, sa slijedećim predloženim DNEVNIM REDOM

 1. ANALIZA RADA UDRUŽENJA:
  1.1. Informacija o članstvu
  1.2. Potencijalni budući članovi HULJ-a
  1.3. Financijsko stanje na računu HULJ-a s nadnevkom 05.06 2019.
  1.4. Status izrade www stranice
  1.5. Izrada „rolobanera“
  1.6. Utvrđivanje statusa časopisa Ljevarstvo 2019. i sastava Uredničkog odbora
  1.7. Odluka za jednokratnu naknadu čišćenja poslovnog prostora
  1.8. Izmjena i dopuna statuta – u članku 14 mijenja se stavak 2 i u članku 24 mijenja se stavak 3
  1.9. Kako prikupiti informacije o proizvodnji odljevaka u RH
  1.10. Seminar s temom: Izrada jezgri po hladnom i toplom postupku i strojevi za izradu
  1.11. Popis i odluka o cijeni prodaje stručne literature
 2. RAZNO:
  2.1. Režije

Prisutni:

 1. Milorad Vasilić
 2. Branislav Branković
 3. Ljijana Werner Pavlic
 4. Gordana Gojsević Marić
 5. Zdenka Zovko Brodarac

Odsutni:

 1. Josip Martišković
 2. Dragutin Ulama

Zapisnik sa održanog sastanka će biti dostavljen mailom svim navedenim pod prisutni i odsutni.

Predsjednik Udruženja:
Milorad Vasilić