Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Radni sastanak uprave HULJ-a

3. travnja 2019.

Održan je dana 03.04. 2019. – srijeda u 10 sati Zagreb, Froudeova ulica 9, sa

slijedećim predloženim

DNEVNIM REDOM

 1. ANALIZA RADA UDRUŽENJA:
  1.1. Upis članova u Hrvatsko udruženje za ljevarstvo
  1.2. Potencijalni budući članovi HULJ-a
  1.3. Financijsko stanje na računu HULJ-a s nadnevkom 02.04 2019.
  1.4. Status izrade www stranice i priprema za njeno aktiviranje
  1.5. Utvrđivanje statusa časopisa Ljevarstvo i sastava Uredničkog odbora
  1.6. Status oko stručnog predavanja i daljnje mogućnosti
  1.7. Odluka o cijeni prodaje stručne literature

RAZNO:

 1. Režije
 2. Poslovni prostor
 3. Odluka za naknadu Dragici Mihalinčić
 4. Putni nalozi/troškovi telefona
 5. Promjene u Registru neprofitnih organizacija

Prisutni:

 1. Milorad Vasilić
 2. Branislav Branković
 3. Ljijana Werner Pavlic
 4. Josip Martišković
 5. Gordana Gojsević Marić
  Odsutni:
 6. Zdenka Zovko Brodarac
 7. Dragutin Ulama

Zapisnik sa održanog sastanka je dostavljen mailom 05.04.2019. svim navedenim pod prisutni i odsutni.

Predsjednik Udruženja:


Milorad Vasilić