Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

74. Svjetski kongres za ljevarstvo

6. srpnja 2021.

16.-20. 10., 2022.
BEXCO, BUSAN, Republika Koreja
www.74wfc.com

Detalji o svjetskom kongresu u službenoj publikaciji.

Povratak na kategoriju Aktivnosti