Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Ljevaonica Duga Resa

za lijevanje i obradu metala
Mrežnička obala 1, 47250 Duga Resa
++385 +47  841-550
++385 +47 841-551
++385 +47 841-552

mrežne stranice
ljevaonica-d.resa@ka.t-com.hr