Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Potpisan protokol o suradnji

13. svibnja 2021.

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo i Udruga za promicanje zaštite ljudi u radnoj i životnoj okolini Međimurske županije su 15. 04. 2021. potpisale protokol o suradnji.

Povratak na kategoriju Aktivnosti