Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Program 19. Međunarodne ljevačke konferencije

16. lipnja 2021.

Program konferencije sa svim popratnim informacijama.

Povratak na kategoriju Aktivnosti