Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2003 BR:1

Prethodno priopćenje:
I. Hrgović:
Uvod u simultano inženjerstvo (221)

J. Pupava, R. Döpp, F. Neumann:
Prilog ocjeni sivog lijeva za automobilsku industriju proizvedenog u elektropeći (222)

Pregledni rad
Zdenka Zovko Brodarac:
Pregled utjecaja brzog hlađenja na modifikaciju eutektičnog silicija u Al-Si slitinama (223)

Povratak na kategoriju Ljevarstvo