Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

LJEVARSTVO 2003 BR:2

Prethodna priopćenja
I. Vitez, I. Budić:
Svojstva kočnih papuča od fosfornog sivog lijeva za željeznička vozila i vagone (224)

T. Filetin, D. Landek i D. Martinko:
Primjena slitine P.AlSi7Mg wa za međupolne potpore hidrogeneratorskog rotora (225)

Pregledni rad
I. Hrgović, M. Šimunić:
Prezentacija ljevaonice na World Wide Webu (226)

Povratak na kategoriju Ljevarstvo