Hrvatsko udruženje za ljevarstvo

Hrvatsko udruženje za ljevarstvo je član WFO

Aleja narodnih heroja 3, 44000 Sisak, Hrvatska
e-mail: cro-foundry@simet.hr

Zaštita poslovnog prostora

4. listopada 2020.

Hrvatsko Udruženje za Ljevarstvo je vanjski dio poslovnog prostora u Zagrebu, nakon dugog niza godina, sada uspješno zaštitilo na kvalitetan i miroljubiv način, od bilo kakvih mogućnosti stvaranja ptičjih gnijezda i zagađivanja prostora sa ptičjim izmetom. To je do sada bio naš kontinuiran i ogroman problem koji je sa sobom nosio rizik oštećenja građevinskog materijala, zdravstveni rizik, a samim time je i narušavao imidž našeg Udruženja.

Za izbor rješenja i samu provedbu kao i aktivno sudjelovanje u njoj svojim radom, Hrvatsko Udruženje za Ljevarstvo se zahvaljuje Predsjedniku Udruženja Miloradu Vasiliću.Veliko Hvala za rješavanje do sada nerješivog problema za naše Udruženje!

Povratak na kategoriju Aktivnosti